Menu

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
Rövid név:
SVAMOSPH
KRID azonosító:
701106983
Székhely
: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel/Fax: 46/597-221
E-mail: onkormanyzat@sajovamos.hu

Polgármester: Váradi Lajos
E-mail:varadilajos.ph@gmail.com
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00-15.00

Jegyző: Molnárné Cseh Mária
E-mail: jegyzo@sajovamos.hu 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Szerda: 9.00-12.00, 13.00-15.00Alapító Okirat»

Ügyintézők ügyfélfogadása
Hétfő:
 8.00-12.00; 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.00
Péntek: 8.00-13.00

Telephely: Sajópálfalai KÖH Kirendeltség
Rövid név: SPFALA
KRID azonosító: 649076157
Cím: 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26.
Telefon: 46 / 327-482
E-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu
Web: www.sajopalfala.hu

Polgármester: Fekete Zoltán
Telefon: 70/455-5266
Ügyintéző: Tóth Ilona 46 /327-482

Ügyintéző ügyfélfogadása
Hétfő:
 8.00-15.30
Szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00

ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Sajóvámosi Hivatal kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatója 

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Hivatali szervezeti egységek
Polgármester Váradi Lajos
Jegyző Molnárné Cseh Mária
Igazgatási csoport Kovács Istvánné
Pénzügyi csoport  

Gyöngyösi Eszter

Hizsnyik Tünde
Körtvélyesi Gyuláné
Adóügyintéző, Anyakönyvvezetés Bencskóné Ferenczi Beáta
Műszaki csoport Papanitz Lajos
Lévai Tamás
Sajópálfalai ügyintéző Tóth Ilona 46/ 327-482

 

A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata.

ÜGYINTÉZŐI FELADATKÖRÖK

Kovács Istvánné
– személyi anyagok naprakész kezelése(munkaszerződés, kinevezés, felmentés, megszüntetés)
– közigadat rendszeren belüli adatszolgáltatás, vagyonnyilatkozatok kezelése
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése
– titkársági feladatok ellátása
– hagyatéki ügyek
– szociális igazgatás.

Hizsnyik Tünde
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda pénztár kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde könyvelése
– Sajópálfala állóeszköz kezelés
– Sajópálfala KGR adatszolgáltatás
– Sajópálfala ingatlan vagyonkataszter
– Cafetéria kezelés

Gyöngyösi Eszter
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda pénztár kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Vackor Egységes Óvoda és Bölcsöde könyvelése
– Sajópálfala állóeszköz kezelés
– Sajópálfala KGR adatszolgáltatás
– Sajópálfala ingatlan vagyonkataszter
– Cafetéria kezelés

Körtvélyesi Gyuláné
– önkormányzati költségvetés, beszámoló készítése
– kincstári ügyintézés
– munkaügyi központtal, történő megállapodások
– banki utalások, szállító költségvetések kiegyelítése
– pályázati elszámolások
– szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése
– pénzügyi csoport koordinálása

Bencskóné Ferenczi Beáta
– adóügyi ügyintézés (építmény, iparűzési, gépjármű, kommunális, talajterhelési)
– adóhátralék behajtása
– végrehajtási eljárások
– anyakönyvi igazgatás
– ebnyilvántartás—-

Papanitz Lajos
– üzletek működési engedélyének kiadása
– ingatlankataszter
– vasúti igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
– karbantartási csoport vezetése
– helyszíni szemle
– anyagbeszerzés
– település üzemeltetésnél való közreműködés
– munkavédelmi feladatok
– közfoglalkoztattotak koordinálása

Lévai Tamás
– rendszergazdai feladatok ellátása
– Sajóvámos: Önkormányzati hivatal, Kossuth Közösségi Ház, Védőnői szolgálat, Kincses Sziget Óvoda
– Sajópálfala: Önkormányzati hivatal
– adatvédelmi aszisztensi feladatok ellátása: Sajóvámos- és Sajópálfala Község Önkormányzata
– honlapszerkesztés: Sajóvámos Sajópálfala
– informatikai és irodatehnikai beszerzések
– alkalmazott grafikai fedaladatok
– alkalmazott fotográfiai feladatok
– közösségi médiafelületek kezelése (facebook,instagram,youtube)
– Sajóvámosi Kisbíró design és tördelése

Tóth Ilona ügyintéző
– hagyaték
– testületi munka
– termőföldes kifüggesztés
– szociális igazgatás
– közfoglalkoztatási ügyek
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése