Menu

„Sajóvámos Község Önkormányzata az ASP Központhoz való Csatlakozáshoz

című projekt keretében az önkormányzat 6 000 000 Forint, 100 % intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert.
A Széchenyi 2020 program keretében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00245 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az ASP szakrendszerhez történő csatlakozás, melynek keretében az adattisztítás és az ebben meglévő adatok 5 évre  visszamenőleges migrációja (elektronikusan) kerül megvalósításra.
A projekt keretében eszközök beszerzésére is sor került.

Projekt megvalósításának a kezdete: 2016.09.30.
Projekt fizikai befejezésének a vége: 2018.06.30.

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00073 "A Sajóvámosi Községháza energetikai korszerűsítése"

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032
"Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Sajóvámos településen"

Ajánlatételi felhívás
Közbeszerzési dokumentumok (zip)
Ajánlattételre Felhívottak
Bontási jegyzőkönyv

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Sajóvámos településen” című projekt keretében az önkormányzat 123 939 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032 kódszámú projektnek köszönhetően egy három ütemű beruházás fog megvalósulni.

„A” ütem: a belterületi Hosszúvölgyi – patak torkolati szakaszának fejlesztése, mederrendezése, az általa szállított vizek befogadóba juttatása; időszakos elöntési terület kialakítása a régi Holt – Kis – Sajó mederágán, valamint a Holt – Kis – Sajó mederrendezése.
„B” ütem: A belterületet védő övárok építése, Kis – Sajóba csatlakoztatása.
„C” ütem: A belterületi csapadékvizeket befogadó Kis – Sajó mederrendezése az övárok és a Hosszúvölgyi – patak közötti szakaszon.
A kivitelezési munkáltak szeptember elején elérték a 25%-oskészenléti állapotot
A fejlesztéssel bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2917 méter.

A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után június hónapban elkezdődtek.

A nyertes ajánlat benyújtója:  DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt
A támogatás értéke: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 06. 15
Projekt fizikai befejezésének vége: 2019. 02. 28

TOP -1.4.1–15–BO1–2016-00051 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatásokfejlesztésével Sajóvámos településen"

 című projekt keretében az önkormányzat 144 572 036 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretén belül a TOP -1.4.1 – 15 – BO1 – 2016- 00051 kódszámú projektnek köszönhetően új, 24 férőhelyes bölcsőde építése valósul meg.
A projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindulhat.

A nyertes ajánlat benyújtója a PAUL ÉS TÁRSA Kft.
A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után elkezdődtek,a kivitelezési munkáltak szeptember elején elérték a 25%-os készenléti állapotot.
A kivitelezés alatt álló projekt szeptember végén elérte az 50% készenléti fokozatot.

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.15
Projekt fizikai befejezésének vége: 2018.10.31