Menu

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat, 
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend 
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai 
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat

Sajóvámos Községi Önkormányzat
Cím:3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel/Fax: 46/597-221
E-mail:onkormanyzat@sajovamos.hu
Web: www.sajovamos.hu
Önkormányzat SZMSZ

1.5 Képviselő testület adatai
Képviselő-testület(2014-2019):6 fő+ polgármester

Név Jelölő szervezet(ek)
Váradi Lajospolgármester FÜGGETLEN
Csiszár József FÜGGETLEN
Éliás Csaba FÜGGETLEN
Juhászné Lipták Erika FÜGGETLEN
Lévai István FÜGGETLEN
Szekrényes Miklós FÜGGETLEN
Tamás Kálmán FÜGGETLEN

A Pénzügyi Bizottság tagjai

Elnök:
Csiszár József

Tagok:
Éliás Csaba, Tamás Kálmán

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai

Elnök:
Szekrényes Miklós

Tagok:
Juhászné Lipták Erika, Éliás Csaba

1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely:3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel/Fax:46/597-221
E-mail:onkormanyzat@sajovamos.hu
Web:www.sajovamos.hu
Rövid neve: SVAMOSPH

Polgármester:Váradi Lajos
Elérhetősége:
E-mail:varadilajos.ph@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:8.00-12.00, 13.00-15.00

Jegyző:Molnárné Cseh Mária
Elérhetősége:
Telefon:46/597-221
E-mail: jegyzo@sajovamos.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Szerda:9.00-12.00, 13.00-15.00

Alapító Okirat»

Ügyfélszolgálat:

Ügyintézők
Hétfő:8.00-12.00, 13.00-15.00
Szerda:8.00-12.00, 13.00-15.00
Péntek8.00-13.00
Körtvélyesi Gyuláné e-mail:penzugy@sajovamos.hu

Telephely(ek):Sajópálfalai KÖH Kirendeltség
Cím:3714Sajópálfala,Szabadság u. 26.
Telefon:06/70 455-5266
E-mail:onkormanyzat@sajopalfala.hu
Rövid neve: SPFALA

Polgármester:Fekete Zoltán
Telefon: 06/70 455-5266
Ügyintéző:Tóth Ilona 46/ 327-482

1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.

Hivatali szervezeti egységek
Polgármester Váradi Lajos
Jegyző Molnárné Cseh Mária 46/597-221
Igazgatási csoport Kovács Istvánné 46/597-221
Pénzügyi csoport Gyöngyösi Eszter
Hizsnyik Tünde
Körtvélyesi Gyuláné
Bencskóné Ferenczi Beáta
Műszaki csoport Papanitz Lajos
Lévai Tamás
Sajópálfalai ügyintéző Tóth Ilona 46/ 327-482

 

Munkaköri leírások:

Kovács Istvánné
– személyi anyagok naprakész kezelése(munkaszerződés, kinevezés,
felmentés, megszüntetés)
– közigtad rendszeren belüli adatszolgáltatás, vagyonnyilatkozatok
kezelése
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése
– titkársági feladatok ellátása
– hagyatéki ügyek
– szociális igazgatás

Hizsnyik Tünde
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda könyvelése
– Sajóvámosi állóeszköz kezelés
– Sajóvámosi KGR adatszolgáltatás
– Sajóvámosi ingatlan vagyonkataszter
– Sajópálfala Község Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Vackor Egységes Óvoda és Bölcsöde pénztár kezelése
– Sajópálfala ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– költségvetés, beszámoló, mérleg, analitikus nyilvántartás

 

Gyöngyösi Eszter
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda pénztár kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Vackor Egységes Óvoda és Bölcsöde könyvelése
– Sajópálfala állóeszköz kezelés
– Sajópálfala KGR adatszolgáltatás
– Sajópálfala ingatlan vagyonkataszter
– Cafetéria kezelés

Körtvélyesi Gyuláné
– önkormányzati költségvetés, beszámoló készítése
– kincstári ügyintézés
– munkaügyi központtal, történő megállapodások
– banki utalások, szállító költségvetések kiegyelítése
– pályázati elszámolások
– szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése
– pénzügyi csoport koordinálása

Bencskóné Ferenczi Beáta
– adóügyi ügyintézés (építmény, iparűzési, gépjármű, kommunális,
talajterhelési)
– adóhátralék behajtása
– végrehajtási eljárások
– anyakönyvi igazgatás
– ebnyilvántartás

Papanitz Lajos
– üzletek működési engedélyének kiadása
– ingatlankataszter
– vasúti igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
– karbantartási csoport vezetése
– helyszíni szemle
– anyagbeszerzés
– település üzemeltetésnél való közreműködés
– munkavédelmi feladatok
– közfoglalkoztatottak koordinálása

Lévai Tamás
– rendszergazdai feladatok ellátása
– Sajóvámos: Önkormányzati hivatal, Kossuth Közösségi Ház,
Védőnői szolgálat, Kincses Sziget Óvoda
– Sajópálfala: Önkormányzati hivatal
– adatvédelmi aszisztensi feladatok ellátása: Sajóvámos- és Sajópálfala
Község Önkormányzata
– honlapszerkesztés: Sajóvámos
– informatikai és irodatehnikai beszerzések
– alkalmazott fotográfiai feladatok
– alkalmazott grafikai fedaladatok

Tóth Ilona Sajópálfalai ügyintéző
– hagyaték
– testületi munka
– termőföldes kifüggesztés
– szociális igazgatás
– közfoglalkoztatási ügyek
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése

Kossuth Közösségi Ház
Cím:3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon:46/597-211
E-mail:sajovamkkh@gmail.com

Intézményvezető:Szólya Zsuzsanna

hétfő 12.00-20.00
kedd 12.00-20.00
szerda 12.00-20.00
csütörtök 12.00-20.00
péntek 12.00-20.00
szombat 16.00-20.00
vasárnap zárva

Községi Könyvtár
Cím:3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon:46/597-211
Könyvtáros:Tötös Istvánné

Nyitvatartás
hétfő zárva
kedd 14.00-18.00
szerda 14.00-18.00
csütörtök 14.00-18.00
péntek 14.00-18.00
szombat 16.00-20.00
vasárnap zárva

Arany János Általános Iskola
Cím:Arany János Általános Iskola, 3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.
Igazgató:Dr. Pappné Nemes Katalin

Kincses Sziget Óvoda
Cím:3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4.
Telefon:46/397-188
Óvodavezető:Lipéczné Iván Katalin
E-mail:vamosiovi@vamosiovi.t-online.hu

Orvosi Rendelő:
Cím:3712 Sajóvámos, Rákóczi u. 10.
Háziorvos: Dr. Pető Zsolt
Telefon:46/597-202

Nyitvatartás
hétfő 8.00-11.00; 16.00-17.00
kedd 08.00 -11.00
szerda 8.00-11.00
Közben tanácsadás
9.00-10.00
csütörtök 8.00-11.00; 16.00-17.00
péntek 9.00-12.00

Naponta 10 óráig előjegyzés alapján fogadjuk a betegeket.
Időpont telefonon is kérhető.Tel: 597-202

Védőnői Tanácsadó
Cím:3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 1.
Védőnő:Gombkötőné Séllei Tünde
Telefon:46/421-788
Tanácsadás:szerda 8-10
Tevékenység: védőnői

Kincses Sziget Óvoda és Konyha
Cím:3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.
Tel.: 46/397-188
Mobil:70-355-6052
Élelmezésvezető: Horváth Attila

Sajóvámosi Sport Klub Egyesület
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 2/B.
Elnök:Takács Gábor
Alapítási éve:1991
Elnökségi tagok:Bertók Zoltán, Németi Szabolcs

Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete
Polgárőr parancsnok:Szokircsák István

Sajóvámos Közösségi Házért Közalapítvány
Cím:3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon:46/597-211
Adószám:18428377-1-05
Kuratórium elnöke:Vassné Szokircsák Diána
Költségvetési beszámolók:
2015
2014
2013
2012